กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2559 FreeRO ครั้งที่ 2

กิจกรรมวันสงกรานต์" วันสงกรานต์ "

 ปฏิทินไทยในขณะนี้กำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี และเป็นวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม ประกาศสงกรานต์ จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อส่วนนั้นไปและ ในความเชื่อดั้งเดิมที่ใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น และขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันทำบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทรายและเป็น การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูก พันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน และสร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่สถานที่ต่างๆ 

เงื่อนไขกิจกรรม
เริ่มวันที่ 15 เมษายน 59
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 59

Chapter 1

1. อันดับแรกเราต้องทำการหาไอเท็ม
Fine Sand (500ea)
Flower (150ea)

เมื่อได้ครบแล้ว ให้นำไอเท็มมาแลกกับ NPC ที่พิกัด 163,129 ที่เมือง Moroccจะได้หมวกมา 1 ใบ

Kero Bar Hat (ไอเท็มดำเนินเนื้อเรื่อง)
เมื่อสวมใส่ไอเท็มชิ้นนี้และ ฆ่า Monster ที่กำหนดไว้
ในรายละเอียดของกิจกรรมวัน สงกรานต์ ก็จะดรอป Item
น้ำดื่มตรา FreeRO

มีโอกาศดรอป น้ำดื่มตรา FreeRO โอกาศดรอป 5% จาก Monster ทุกตัวด้านล่างนี้
(ไอเท็มน้ำดื่มตรา FreeRO ไม่สามารถเดล หรือ แลกเปลี่ยนซื้อขายได้)

Map ชื่อ Monster + Map ที่เกิด Monster
gl_prison01 (เกิด 30 ตัว)
(Skeleton Prisoner)
Anthell01 ( เกิด 15 ตัว )
Anthell02 ( เกิด 50 ตัว )
Moc_fild20 ( เกิด 20 ตัว )
(Andre)
Ice Dun01 ( เกิด 75 ตัว )
Ice Dun02 ( เกิด 30 ตัว )
(Siroma)

เมื่อได้ขวดน้ำมาแล้ว ให้เรากดใช้ที่ขวดน้ำและ เลือกไปที่ผู้เล่น จะใช้สกิล Waterball
1 ครั้ง = 1 แต้ม
กรณีที่มีขวดน้ำเยอะๆ แนะนำให้ใช้คำสั่ง (/noshift) แล้วกดขวดใส่ได้เลย

ไอเท็มที่สามารถแลกได้กับ NPC

Freezing Hat 50 แต้ม
Blue Angel Hairband
700 แต้ม
Songkran Random Ring Box 500 แต้ม
แหวนสงกรานต์ 7 1500 แต้ม
แหวนสงกรานต์ 8 1500 แต้ม
แหวนสงกรานต์ 9 1500 แต้ม
แหวนสงกรานต์ 10 1500 แต้ม
แหวนสงกรานต์ 11 2000 แต้ม
แหวนสงกรานต์ 12 2000 แต้ม

(ไอเท็มทั้งหมด เป็นไอเท็มถาวร ที่มีเฉพาะกิจกรรมวันสงกราต์เท่านั้น !!
เมื่อหมดกิจกรรมแล้ว จะไมมีการนำไอเท็มชิ้นนี้เข้ามาอีก
)

Chapter 2FreeRO Comment