หัวข้อ

ระบบบอสจะมี ทั้งหมด 2 แบบ

แบบที่ 1 มีทั้งหมด 10 ตัว
จะเกิดตามแผนที่ ที่ถูกกำหนดแบบตายตัว
-. บอสทั้ง 10 ตัว จะมีหลุมศพเมื่อบอสตาย
(ผู้เล่นต้องเดินหาหลุมศพเอง กรณีที่บอสตายแล้ว)
-. บอสทั้ง 10 ตัว จะดรอป Cash Coin
-. บอสทั้ง 10 ตัว เลือดจะเยอะกว่า บอส 15 ตัว 2.5เท่า
-. บอสทั้ง 10 ตัว ไม่ออกกับไม้บอส (อนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
________________________________________________________________________
แบบที่ 2 มีทั้งหมด 20 ตัว
บอสจะสุ่มเกิดตาม map ต่างๆ ภายในทุกๆ 4 ชม เวลาจะเริ่มนับหลังจากที่ เซิพเปิด และหลังจากบอสตาย

จะรู้ได้ยังไง ?? ว่าบอสออกตอนไหน ??
ระบบ จะมีการประกาศด้วยตัวหนังสือสีเขียว ตัวอย่าง
[ MVP Killer ] : ขณะนี้ [ ชื่อบอส ] ได้ถือกำเนิดในแม๊พ [ ชื่อแม๊พ ] 

เราจะรู้ได้ยังไงว่าบอสตายตอนไหน เพราะมันไม่มีเสา??
เมื่อฆ่าบอสแล้ว ระบบจะมีการประกาศด้วยตัวหนังสือสีเขียว ตัวอย่าง
[ MVP Killer ] : ผู้กล้า [ ชื่อคนที่ฆ่าบอส ] กำจัด Boss Monster ที่แม๊พ [ ชื่อแม๊พ ] เรียบร้อยแล้ว

เราจะได้อะไรตอบแทนบ้างนอกจากของที่ดรอปจากบอส??
เมื่อมีผู้กล้าฆ่าบอสแล้ว คนที่ได้ MVP จะได้รับ 100 PC อีกด้วย
________________________________________________________________________

บอสเกิดตาม Map 10 ตัว MEGA BOSS บอสสุ่มเกิดตาม Map 10 ตัว

ชื่อบอส Captain Skull
เลือด 5,000,000
โจมตี 4610 ~ 9535
เวลาเกิด สุ่มเกิด 2 ชั่วโมง
ประเภท ปีศาจ
ธาตุ ผีดิบ
ขนาด กลาง
Item Drop
Valkyrian Manteau [1] 1.50% Gentleman's Pipe 4%
Steamed Tongue 10% Bloody Branch 1%
Enriched Elunium 5% Enriched Oridecon 5%
Cash Coin 100%  

ชื่อบอส Crow
เลือด 5,000,000
โจมตี 3275 ~ 7120
เวลาเกิด สุ่มเกิด 2 ชั่วโมง
ประเภท กึ่งมนุษย์
ธาตุ มืด
ขนาด กลาง
Item Drop
Diabolus Robe [1] 1.50% Black Leather Boots [1] 15%
Hwergelmir's Tonic 10% Bloody Branch 1%
Enriched Elunium 5% Enriched Oridecon 5%
Cash Coin 100%  

ชื่อบอส Fabilsag
เลือด 5,000,000
โจมตี 4275 ~ 7720
เวลาเกิด สุ่มเกิด 2 ชั่วโมง
ประเภท ปีศาจ
ธาตุ ไฟ
ขนาด กลาง
Item Drop
Armor of Volcano [1] 1% Hellfire (20%)
Cooked Nine Tail's Tails 10% Bloody Branch 1%
Enriched Elunium 5% Enriched Oridecon 5%
Cash Coin 100%  

ชื่อบอส Halli
เลือด 5,000,000
โจมตี 4275 ~ 8120
เวลาเกิด สุ่มเกิด 2 ชั่วโมง
ประเภท กึ่งมนุษย์
ธาตุ ไฟ
ขนาด กลาง
Item Drop
Assassin Dagger [0] 1% Critical Ring 5%
Hwergelmir's Tonic 10% Bloody Branch 1%
Enriched Elunium 5% Enriched Oridecon 5%
Cash Coin 100%  

ชื่อบอส Keeper
เลือด 5,000,000
โจมตี 4275 ~ 8170
เวลาเกิด สุ่มเกิด 2 ชั่วโมง
ประเภท กึ่งมนุษย์
ธาตุ ผีดิบ
ขนาด กลาง
Item Drop
Combat Knife [0] 0.50% Boy's Cap [0] 3%
Stew Of Immortality 10% Bloody Branch 1%
Enriched Elunium 5% Enriched Oridecon 5%
Cash Coin 100%  

ชื่อบอส Master Foe
เลือด 5,000,000
โจมตี 3275 ~ 6120
เวลาเกิด สุ่มเกิด 2 ชั่วโมง
ประเภท กึ่งมนุษย์
ธาตุ ไฟ
ขนาด กลาง
Item Drop
Violet Fear [2] 2% Executioner [1] 2%
 Corsair 3% Bloody Branch 1%
Hwergelmir's Tonic 10% Enriched Oridecon 5%
Enriched Elunium 5% Cash Coin 100%

ชื่อบอส Mud Bigfoot
เลือด 7,500,000
โจมตี 3275 ~ 6120
เวลาเกิด สุ่มเกิด 2 ชั่วโมง
ประเภท ปีศาจ
ธาตุ ดิน
ขนาด กลาง
Item Drop
Daiblous Boots [1] 1.50% Bloody Branch 1%
Stew Of Immortality 10% Enriched Oridecon 5%
Enriched Elunium 5% Cash Coin 100%
   

ชื่อบอส Okto
เลือด 5,000,000
โจมตี 2275 ~ 9120
เวลาเกิด สุ่มเกิด 2 ชั่วโมง
ประเภท ปีศาจ
ธาตุ มืด
ขนาด กลาง
Item Drop
Bradium Earring [1] 5% Daiblous Robe [1] 1.50%
Dragon Breath Cocktail 10% Bloody Branch 1%
Enriched Elunium 5% Enriched Oridecon 5%
Cash Coin 100%  

ชื่อบอส Siremaid
เลือด 5,000,000
โจมตี 3275 ~ 7120
เวลาเกิด สุ่มเกิด 2 ชั่วโมง
ประเภท ปลา
ธาตุ น้ำ
ขนาด กลาง
Item Drop
Orleans's Glove [1] 1% Valkyrian Shoes [1] 1%
Dragon Breath Cocktail 10% Bloody Branch 1%
Enriched Elunium 5% Enriched Oridecon 5%
Cash Coin 100%  

ชื่อบอส Sphinx
เลือด 5,000,000
โจมตี 5275 ~ 8120
เวลาเกิด สุ่มเกิด 2 ชั่วโมง
ประเภท ปีศาจ
ธาตุ ไฟ
ขนาด กลาง
Item Drop
Sphinx Hat 5% Valkyrja's Shield [1] 2.50%
Stew Of Immortality 10% Bloody Branch 1%
Enriched Elunium 5% Enriched Oridecon 5%
Cash Coin 100%  

 

 

FreeRO CommentGoogle Plus SEO Text SEO Text SEO Text SEO Text